Uppsala JSK Arkiv

Här hittar du resultat från genomförda Tävlingar i Uppsala JSK

Uppsala JSK    Tävlingsprogram    Vägbeskrivning    Arkiv

OLYMPISK SKEET

SM Kval Skeet Uppsala 2003-04-13

SM Kval Skeet Uppsala 2003-05-03

SM Kval Skeet Uppsala 2003-05-18

DM Olympisk Skeet Uppsala 2003-08-02

Maraton Skeet Uppsala 2003-08-03

SM Skeet Uppsala 2003-08-16--17

SM Kval Skeet Uppsala 2003-09-27

OLYMPISK TRAP


LLT3 Trap Uppsala 2003-05-17

LLT4 Trap Uppsala 2003-05-18

SM Trap Uppsala 2003-08-16--17

ÖVRIGA RESULTAT


DM DubbelTrap Uppsala 2003-06-25

SM DTL Uppsala 2003-07-05