Styrelsen för Uppsala JSK år 2007

Frågor om öppettider och Skjutbanor Gert-Ove Tel 018-369326    (Uppdaterad 2007-05-13)


Styrelsen för Uppsala Jaktskytteklubb
     
Ordförande Sune Ahlstedt Tel 018-323549
V.ordförande Crister Nyström Tel 018-369390
Kassör  Leif Bertelson Tel 0295-20166
Sekreterare Gert-Ove Lundqvist Tel 018-369326
V.sekreterare Håkan Kjellberg Tel 018-303739
Övrig ledamot K-G Peterson Tel 018-367058
Övrig ledamot Ove Månsson Tel 018-391662
Suppleant B-O Karlsson  
Suppleant S-G Eriksson  
Suppleant Göran Ohlsson