Välkommen till Uppsala Jaktskytteklubb 
Vid Ekebyboda skyttecenter


SM i SKEET UPPSALA 2003-08-16--17

Uppsala Jaktskytteklubb har följande skjutbanor: 4 Skeet, 1 Olympisk Trap, 5 Nordisk Trap och 1 Compact Sporting.

Banorna är öppna varje Tisdag och Torsdag under Augusti mellan 18,00 - 21,00.

Kontaktperson: Gert-Ove Lundqvist 018-36 93 26

Om du vill skjuta skeet på övrig tid så kontakta Torbjörn Markusson 073-728 86 99.