Resultat från Veteranmästerskapet i skeet 2009.
45+
1 Gert-Ove Lundqvist Uppsala 23 24 23 70
2 Ove Månsson Uppsala 22 22 23 67
3 Henry Jansson Tierp 21 25 21 67
4 B-O Karlsson Uppsala 24 21 21 66
5 K-G Peterson Uppsala 23 22 21 66
6 Håkan Jansson Dannemora 23 21 21 65
7 Crister Nyström Uppsala 22 23 20 65
8 Tommy Widlund Ärentuna 20 22 20 62
9 Lars Ahlbom Tierp 18 18 20 56
10 Per Mattsson Uppsala 17 19 16 52
11 Ingemar Strengbom Uppsala 14 15 18 47
12 Bea Müller Uppsala 11 16 14 41
60+
1 Hans Eriksson Uppsala 20 16 18 54
2 Sören Palmquist Dannemora 19 20 12 51
70+
1 Sven Fredlund Ärentuna 18 22 21 61
2 Hans Jarl Uppsala 20 18 19 57
3 Inge Jansson Uppsala 15 19 20 54
4 Göran Österberg Östhammar 15 20 14 49
5 Stig Pettersson Ärentuna 14 17 11 42
6 Börje Schelin Uppsala 9 11 14 34